Chọn ngôn ngữ
290839

Office:         19 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại:  (84-8) 39308689
Fax:               (84-8) 39308687
E-mail:         rubyoffice@hpci.com.vn
Website:      www.hpci.com.vn

 
Nếu bạn có bất kỳ một yêu cầu hay ý kiến đóng góp nào, xin hãy sử dụng mẫu dưới đây:
Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất
Họ & tên
Tên công ty
Địa chỉ
Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Zip code
Điện thoại
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung liên hệ
 
Mật mã bảo vệ