Chọn ngôn ngữ
274341
Tin tức

Nhật Bản viện trợ xây dựng 41 cầu giao thông nông thôn ở miền Trung

Ngày đăng: 2012-05-10

Dự án xây dựng 41 cầu giao thông nông thôn thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư; BQLDA 2 làm đại diện chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện dự án là khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản (thông qua JICA) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự kiến đến thời điểm này khoảng 681 tỷ đồng.

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng một số cầu giao thông nông thôn quan trọng, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải của các địa phương. Các cầu của dự án được chia làm hai nhóm: Nhóm A: xây dựng mới 18 cầu do Chính phủ Nhật Bản viện trợ toàn bộ (từ khảo sát thiết kế đến thi công giám sát), Chính phủ Việt Nam cấp vốn đối ứng cho công tác GPMB, chia làm 3 gói thầu. Hiện nay, 2 gói đã hoàn thành 14 cầu đưa vào sử dụng từ năm 2005 và 2006. Gói thầu 3A (gồm 4 cầu) được Chính phủ Nhật Bản thông qua viện trợ đợt này. Nhóm B: xây dựng 23 cầu được chia làm 5 gói thầu do Chính phủ Nhật Bản viện trợ, phần còn lại sử dụng nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Toàn bộ các cầu đã nghiệm thu và bàn giao cho địa phương sử dụng từ năm 2005 -2006.

Việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục tài trợ để được xây dựng 4 cầu còn lại của dự án, bao gồm: Cầu Tầm Ngân (Ninh Thuận), cầu Krông Kmar và cầu Ea Suop (ĐắkLắk), cầu Ngòi Ngàn (Khánh Hòa) minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Nhật, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả dành cho ngành GTVT Việt Nam.

Đồng thời với Lễ ký trao đổi công hàm, Hiệp định viện trợ chính thức tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại để xây dựng các cầu gói thầu 3A cũng được hai bên ký trong dịp này.

Lê Mỹ- Báo Xây dựng

Các tin khác