Chọn ngôn ngữ
290694
Tin tức

Sẽ rút ngắn thủ tục đầu tư dự án còn 12 bước

Ngày đăng: 2010-03-04
Theo đó, quy trình gồm 12 bước (không kể bước cung cấp thông tin quy hoạch tại Sở Quy hoạch - kiến trúc) với thời gian khoảng trên dưới 290 ngày làm việc, chủ yếu qua các sở Quy hoạch - kiến trúc, Tài nguyên - môi trường, Kế hoạch - đầu tư, Xây dựng...

Tuy nhiên theo Sở Kế hoạch - đầu tư, tùy theo loại dự án như nhà ở, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, dự án không phải giải phóng mặt bằng... mà có thể rút ngắn các bước thủ tục hoặc thực hiện theo quy định chuyên ngành. Quy trình chung này xuất phát từ yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhằm tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính trong xây dựng, đầu tư dự án, thu hút đầu tư trên địa bàn TP.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Xây dựng, qua thống kê của một số doanh nghiệp, để xin phép đầu tư một dự án kinh doanh bất động sản phải trải qua 33 bước thủ tục, mất thời gian 3-5 năm.

                                                                                                                                                                                                                      - Theo Tuổi Trẻ